A béke fája egy simafenyő, más néven, selyemfenyő (Pinus Strobus), amelyet a mohauk nemzet főnöke, Jake Swamp ültetett 1998-ban. A fenyő a Third és a Chestnut Street délnyugati sarkán, az Egyesült Államok, Első Bankja közelében áll.

forrás: www.nps.gov/articles/tree-of-peace.htm

Ki volt Teraronianeken Swamp indián főnök?

Jake Teraronianeken Swamp főnök (1946-2010) a farkas klán képviselőjeként indián békeaktivista a kahniakehaka, vagyis mohawuk nemzet alfönőke volt. Jake Swamp főnök beutazta a világot, találkozott a világ vezetőivel és közösségeivel, azért, hogy széles körben megismertesse a béke fája szertartást, és terjessze a béketeremtő elvekről és hálaadó beszédről szóló irokéz bölcsességeket.

forrás: www.globalearthrepairfoundation.org/chief-jake-teraronianeken-swamp/

Így vélekedett: “Sok-sok éve már, az ember a saját ítélőképességére hagyatkozik az eredendő rendeltetésétől eltávolodott, amely kapzsiságot, féltékenységet, háborúskodást és pusztítást eredményezett.” Swamp azt akarta, hogy az emberek térjenek vissza a gyökereikhez, mert “amikor a Teremtő megalkotta a világot, az volt a szándéka, hogy az emberek mindig békében éljenek egymással.” A selyemfenyő, amelyet egykor az öt harcoló irokéz nemzet egyesítéséért ültettek, azt jelképezte, hogy “készen állunk együtt dolgozni a békéért és a védelemért.”

Swamp megalapította a Béke Fája Társaságot, amely nemzetközi szervezetként támogatja a békét és a környezetvédelmet, hangsúlyozza az egyéni felelősséget a tetteiért, hirdeti az emberi és a természeti világ közötti mély kapcsolatot, továbbá azt, hogy minden élőlény a Teremtő áldása, ezért érzékeny és tiszteletteljes bánásmódot érdemel.

A béke fájának története

1775 júliusában a Kontinentális Kongresszus, New York-i állambeli Albany-ban találkozott New York-i állami irokéz nemzetével. A találkozó előtt a kongresszus azt kérte a nagyhatalmú Irokéz Szövetségtől, hogy maradjon semleges a gyarmatok és Nagy Britannia közötti háborúban. Üzenetük egy része így hangzott: “Testvérek! Ugyanazon a földön élünk. Ugyanaz a sziget közös születési helyünk. Szeretnénk, ha leülhetnénk együtt a béke fája tövébe: öntözzük együtt a gyökereit és ápoljuk, hogy növekedjen, egészen addig, amíg a nagy levelek és virágzó ágak már a lenyugvó napig terjednek, és elérik az eget.”

Az alapító atyák által említett béke fája a selyemfenyő a “béke nagy törvényének” nevezett irokéz alkotmány jelképe volt. A szájhagyomány szerint az Irokéz Szövetség vezetői selyemfenyőt ültettek a szövetség megalapításakor, a 15. században. Az Irokéz Szövetség eredetileg öt nemzetet fogott össze: a mohauk, a szeneka, a kajuga az onandagá, és az oneida nemzetet, amelyekhez utólag csatlakoztak a tuszkarórák. Az általuk ellenőrzött terület a mai New York állam nagy részét magába foglalta.

1998. április 28-án Jake Swamp, az Irokéz Nagy Tanács mohauk selymfenyőt ültetett az Első Banktól északra lévő gyepen, egy ünnepség keretében, amelyet a Mastbaum Szakközépiskola 11. osztályos tanulói támogattak, továbbá a Delaware völgyi egyesült amerikaiak szervezet és az 1983-ban létrehozott Moonstone nonprofit szervezet is, amely a művészeteken keresztül segíti az oktatást. 

forrás: www.nps.gov/articles/tree-of-peace.htm

Swamp főnök a faültetési ünnepségen részt vevő mintegy ötven gyermeknek és felnőttnek elmondta, hogy a selyemfenyő a béke nagy törvényének az irokéz alkotmány szimbóluma. A selyemfenyő, amely egykor az öt harcoló irokéz nemzetet egyesítette kifejezi, hogy készen állunk együtt dolgozni a békéért és a védelemért. Swamp főnök fia a hagyomány szerint áldást mondott a fára, a főnök pedig anyanyelvén mohauk nyelven imádkozott. Swamp főnök az ünnepség után mindenkit arra biztatott, hogy dobjon egy kavicsot az újonnan ültetett fa köré, jelképezve a gyűlölet és előítéletek félredobását. “Arra tanítjuk a kisgyermekeket, hogy együttes erővel irányítsák gondolataikat a földre” – jelentette ki. “Ez a fa magas és egyenes lesz, egy szív, egy irány. Népünk együtt fog élni, és a béke jelképévé válik.”

forrás: www.nps.gov/articles/tree-of-peace.htm

1988 októberében az Egyesült Államok Szenátusa egyetértő határozatot fogadott el, amelyben “elismeri az Irokéz Nemzetek Szövetségének fontos szerepét az Egyesült Államok alkotmányának kidolgozásában, és megerősítette az alkotmányban rögzített az indián törzsek és az Egyesült Államok közötti folyamatos kormányközi kapcsolatot. 

1991-ben az Egyesült Nemzetek Szervezete egyhangú határozatot fogadott el arról, hogy minden évben szeptember 21-én ünnepeljék világszerte a béke nemzetközi napját, azért, hogy az emberiség minden különbség ellenére elkötelezze magát a béke mellett, és hozzájáruljon a béke kultúrájának építéséhez.

 

Jake Swamp főnök: Hála-adás

„Nap testvérünk, köszönetet mondunk neked fényed ragyogásáért és Földanya melegítéséért …” ~ Jake Swamp főnök

forrás: www.wallpapercave.com

 

Embernek lenni megtiszteltetés,

hálát adunk

az élet minden ajándékáért.

 

Földanya, köszönjük, hogy

mindent megadsz nekünk, amire szükségünk van.

Földanyát körülvevő

mélykék vizek, köszönjük,

hogy ti vagytok az az erő, amely

minden élőlény szomjúságát oltja.

 

Köszönetet mondunk a zöld fűnek,

amelyen olyan jó mezítláb járni,

hogy hűvös szépséget teremt Földanya talaján.

forrás: www.ires.ubc.ca

 

Köszönjük, Földanya a finom ételeket

életünk táplálóit,

hogy boldoggá tesznek minket,

amikor éhesek vagyunk.

 

Gyümölcsök és bogyók, köszönjük,

hogy színesek és édesek vagytok.

 

Mindannyian hálásak vagyunk a gyógynövényeknek,

mert meggyógyítanak minket, amikor betegek vagyunk.

Köszönet, a világ minden állatának

értékes erdőink tisztán tartásáért.

 

A világ összes fájának, hálát mondunk

az árnyékért és a melegségért, amit nekünk adnak.

forrás: www.deviantart.com

 

Köszönet, a világ minden madarának,

hogy mindannyiunk örömére gyönyörű dalokat énekelnek.

 

Hála neked, szelíd Négy Szél,

 hogy tiszta levegőt hozol nekünk,

négy irányból lélegezni, amelyet lélegezhetünk.

Köszönet Mennydörgő Nagyapának,

hogy esőt hoz, amely segíti minden élőlény növekedését.

 

Nap-testvér, köszönetet mondunk

fényed ragyogásáért és Földanya melegítéséért.

 

Köszönjük, Hold nagymama,

hogy minden hónapban teljessé válsz

hogy megvilágítsd a sötétséget a

gyermekekért és az áradó vizekért.

forrás: www.backiee.com

 

Hálát adunk a csillogó csillagoknak

hogy széppé teszik az éjszakai égboltot

és reggeli harmatcseppeket szórnak a növényekre.

 

Szellemünk védelmezői a múltban és jelenben

köszönjük, hogy megmutattátok nekünk, hogyan éljünk

békében és harmóniában egymással.

 

Legfőképpen köszönet a Nagy Szellemnek,

hogy ezeket a csodálatos ajándékokat mind megadta nekünk,

így boldogok és egészségesek leszünk

minden áldott napon, nappal és éjszaka.

 

~ Jake Swamp főnök

 

Fordítótta: Dohán Sebestyén

Lektorálta: Fógel Regina

forrás:

www.nps.gov/articles/tree-of-peace.htm

www.globalearthrepairfoundation.org/chief-jake-teraronianeken-swamp/

www.stillnessspeaks.com/thanks-giving-chief-swamp/